When a Banker jumps out of a window, jump after him -- that's where the money is. -- Robespierre

Recommended links:
BBC News Direct Links
Aktier och aktiekurser
swebiz.com online directory
Aktieinformation - www.aktier.in
Semestertips och resor
Recept och matlagningstips
SweBiz at CNN
Aktier och aktiekurser at Indiatimes
Drug rehabilitaion and treatment information from REHAcenters
World News Online
Lexin Info
Business Navigator